Schending van overeenkomsten


Wat is schending van een overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. Overeenkomsten ontstaan door aanbod en aanvaarding. In beginsel bestaat er contractsvrijheid en contractvormvrijheid, maar daar zijn wel uitzonderingen op. Een huurmoordovereenkomst is bijvoorbeeld niet geldig (art. 3:40 BW). Je niet houden aan een bepaling die in een dergelijke overeenkomst staat kan dan ook geen schending van een overeenkomst opleveren. De totstandkoming van een overeenkomst verlangt wilsovereenstemming. Daarbij kan van alles misgaan. Zo kunnen wilsgebreken (dwaling, bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden) optreden die de geldige totstandkoming van een overeenkomst verhinderen. Een contract hoeft niet tot de laatste letter te zijn uitgespeld, zeker als het niet om professionele partijen gaat. Contracten moeten worden geïnterpreteerd vanuit de vraag wat partijen bedoeld zullen hebben.

De Hoge Raad heeft bepaald dat er gekeken dient te worden naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs eraan hebben kunnen toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Het gaat eenvoudig gezegd om de bedoeling van beide partijen bij het aangaan van een overeenkomst. Achteraf is dat niet altijd even makkelijk in te lezen, zeker als er een verschil van mening bestaat. Uiteindelijk kan het nodig zijn dat er een rechter aan te pas komt. Belangrijk is te beseffen dat dus niet alleen de ‘kleine lettertjes’ van een contract een rol spelen, maar dat een rechter ook naar het geheel, de bedoeling van beide partijen zal kijken.

Waarom een onderzoek naar het schenden van overeenkomsten laten uitvoeren

Eén van de meest bekende schendingen van overeenkomst is de ‘onrechtmatige daad’.

Doordat de ene partij een onrechtmatige daad pleegt door bijvoorbeeld een afspraak niet of niet geheel na te komen, kan de andere partij schade lijden. Om een onrechtmatige daad vast te kunnen stellen zijn experts nodig. Deze experts heeft Rebuss Recherche in huis. Rebuss Recherche kan voor u contracten lezen, interpreteren en onderzoeken of er eventueel een aanspraak op schadevergoeding is ontstaan. De aanwezigheid van geleden schade moet in ieder geval aangetoond/bewezen kunnen worden. Maar dat is niet het enige. Andere factoren die een rol spelen bij het vaststellen van schending van een overeenkomst en de hieruit voortvloeiende schade én eventuele aanspraak op deze schade zijn ‘causaliteit’ (een nauw verband tussen gedraging en schade) en ‘eigen schuld’.

Als regel is schuld vereist, maar op die regel bestaan ook weer uitzonderingen.

Het is een lastige materie die door Rebuss Recherche voor u onderzocht kan worden.

Als eenmaal een schending van een overeenkomst is vastgesteld, zal Rebuss Recherche u helpen bij de volgende te nemen stappen. Rebuss Recherche zal de bevindingen vastleggen in een goed onderbouwd rapport. De inhoud van dit rapport zal in veel gevallen een gang naar de rechter kunnen voorkomen. U kunt uw zaak met en gerust hart aan Rebuss Recherche overlaten. Dit bespaart u niet alleen tijd en geld, maar ook ‘grijze haren’.

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen