Schending van overeenkomsten


Schending van overeenkomsten komt regelmatig voor binnen de zakelijke markt.  Een contract of overeenkomst is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. Het komt voor dat er schending plaatsvindt van een dergelijke overeenkomst.

Overeenkomsten ontstaan door aanbod en aanvaarding. De totstandkoming van een overeenkomst verlangt wilsovereenstemming. Daarbij kan van alles misgaan. Zo kunnen wilsgebreken (dwaling, bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden) optreden die de geldige totstandkoming van een overeenkomst verhinderen. Een contract hoeft niet tot de laatste letter te zijn uitgespeld, zeker als het niet om professionele partijen gaat. Contracten moeten worden geïnterpreteerd vanuit de vraag wat partijen bedoeld zullen hebben.

Het gaat eenvoudig gezegd om de bedoeling van beide partijen bij het aangaan van een overeenkomst. Achteraf is dat niet altijd even makkelijk in te lezen, zeker als er een verschil van mening bestaat. Uiteindelijk kan het nodig zijn dat er een rechter aan te pas komt. Belangrijk is te beseffen dat dus niet alleen de ‘kleine lettertjes’ van een contract een rol spelen, maar dat een rechter ook naar het geheel, de bedoeling van beide partijen zal kijken.

Schending laten onderzoeken

Schendingen van overeenkomst is de ‘onrechtmatige daad’. Een recherchebureau kan zorgen voor feitenonderzoek en dit vastleggen in een rapportage welke gebruikt kan worden voor verdere gerechtelijke vervolgstappen. Voorbeelden van onderzoeken welke Rebuss recherchebureau kan onderzoeken zijn;

  1. Voorbeelden

  2. Oneerlijke concurrentie (concurrentiebeding)
  3. Relatiebeding
  4. Schending geheimhouding
  5. Delen of verkopen van bedrijfsgegevens
  6. Contractbreuk
  7. Doordat de ene partij een onrechtmatige daad pleegt door bijvoorbeeld een afspraak niet of niet geheel na te komen, kan de andere partij schade lijden.
  8. Onderzoek door Rebuss Recherchebureau

  9. Om een onrechtmatige daad vast te kunnen stellen zijn experts nodig. Deze experts heeft Rebuss bedrijfsrecherche in huis. Rebuss recherchebureau kan voor u contracten lezen, interpreteren en onderzoeken of er eventueel een aanspraak op schadevergoeding is ontstaan. De aanwezigheid van geleden schade moet in ieder geval aangetoond/bewezen kunnen worden. Maar dat is niet het enige. Andere factoren die een rol spelen bij het vaststellen van schending van een overeenkomst en de hieruit voortvloeiende schade én eventuele aanspraak op deze schade zijn ‘causaliteit’ (een nauw verband tussen gedraging en schade) en ‘eigen schuld’.

Vaststelling schending

Het is een lastige materie die door Rebuss recherchebureau voor u onderzocht kan worden.

Als eenmaal een schending van een overeenkomst is vastgesteld, zal Rebuss bedrijfsrecherche u helpen bij de volgende te nemen stappen. Rebuss Recherchebureau zal de bevindingen vastleggen in een goed onderbouwd rapport. De inhoud van dit rapport zal in veel gevallen een gang naar de rechter kunnen voorkomen. U kunt uw zaak met en gerust hart aan Rebuss Recherchebureau overlaten.

Contact

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche,privé-detectives en Juridisch adviseurs. Rebuss Recherchebureau werkt door heel Nederland. Wij hebben een netwerk van experts.

Gratis intake Informatie aanvragen