Bedrijfsfraude


Bedrijfsfraude komt bij veel bedrijven voor en kost onnodig veel geld. Heeft u het gevoel dat er verschillen in de kas zijn, of dat de cijfers of aantallen in uw voorraad niet kloppen? Dat de werkelijkheid niet correct weergegeven wordt? Dan kan er sprake zijn van bedrijfsdiefstal.

Mocht u uw twijfels hebben of er sprake is van bedrijfsfraude? Dan kan Rebuss Bedrijfsrecherche u vrijblijvend adviseren. Een bedrijfsrechercheur of privédetective kan de oplossing bieden voor fraude en vermissing binnen uw bedrijfssituatie. Bij Rebuss bedrijfsrecherche bent u zeker van een expert op gebied van opsporing van misstanden. Onze rechercheurs en privedetectives zijn ervaren, kundig, en  juridisch onderlegd.

Wanneer een onderzoek laten uitvoeren?

Indien u een redelijk vermoeden heeft dat er sprake is van diefstal van uw tijd, geld of goederen dan kan Rebuss de misstanden onderzoeken. Een onderzoek naar bedrijfsfraude door Rebuss wordt objectief en volgens de geldende wetgeving (AVG) uitgevoerd.

Rebuss is een door Justitie en Politie gecertificeerd recherchebureau. De verkregen vergunning staat voor kwaliteit en gedegen bedrijfsfraude onderzoek. Hier staan wij voor!  Onderstaand ziet u nog meer voordelen van een onderzoek naar bedrijfsfraude door Rebuss Bedrijfsrecherche:

  • Duidelijk en helder
  • Juridisch onderbouwde rapportages
  • Doeltreffende resultaten
  • Beschikken over de verplichte vergunningen en legitimaties
  • Specialistische rechercheurs

Melding van bedrijfsfraude maken?

Rebuss bedrijfsrecherche werkt enkel met rechercheurs die competent en betrouwbaar zijn en beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn voor een bedrijfsfraude onderzoek, bijvoorbeeld forensische rechercheurs, digitaal rechercheurs, juristen en installateurs bij plaatsing van camera’s en dergelijke. Bij ons staat de bescherming van uw privacybelangen voorop. Bovendien gaan we integer om met uw bedrijfsinformatie. In het kader van imagoschade is dit zeer wenselijk.

Heeft u een vermoeden van bedrijfsfraude of bent u werknemer die een diefstal of fraude vermoed? Kies ervoor om uw punt anoniem te melden zodat we contact met het bedrijf kunnen zoeken of maak direct een afspraak met een van onze rechercheurs op telefoonnummer: 06-18810466. Ook kunt u uw vraag stellen via onderstaande button.

Wij helpen u graag bij de zoektocht naar gerechtigheid.

Gratis intake Informatie aanvragen