Personeel screnen


Wat is een screening

Een pre-employment onderzoek of ook wel screening genoemd is een onderzoek dat zich richt op de juistheid van gegevens welke door een sollicitant zelf op het CV of op Linkedin staan beschreven.

Veelal zal het neerkomen op een controle van het CV (curriculum vitae) van een sollicitant. Te denken valt aan het controleren van personalia, diploma’s, cijferlijsten, en het arbeidsverleden maar ook persoonlijke lidmaatschappen, nevenfuncties en aanwezigheid van een concurrentiebeding.

Op basis van de door Rebuss Bedrijfsrecherche uitgevoerde screening kan besloten worden een nieuwe medewerker in dienst te nemen.

 

Waarom een screening laten uitvoeren?

Bij een screening wordt uitgezocht in hoeverre de (toekomstige) werknemer beschikt over de gestelde kwalificaties. Het goed nalopen van een cv van een sollicitant loont de moeite. Het is immers bekend dat de sollicitant zijn of haar CV vaak iets mooier maakt dan hij werkelijk is. Dit kan een vergissing zijn, maar ook een overdrijving of zelfs een grove leugen. Denk bijvoorbeeld aan niet behaalde diploma’s, of niet uitgevoerde functies welke wel op het CV staan beschreven. Een goede verificatie vooraf kan een kostbare vertrekregelingen of imagoschade voorkomen.

Een werkgever die zijn leugenachtige werknemer ontslaat, staat betrekkelijk sterk. Vertrouwen is immers de belangrijkste pijler van een arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn uitzonderingen op. Een kantonrechter zal niet direct de werkgever in het gelijk stellen wanneer het bijvoorbeeld gaat om een goed functionerende werknemer die zonder te liegen de baan nooit zou hebben gekregen.

Screenen huurder of business partner

Screenen gebeurt ook regelmatig bij bijvoorbeeld de nieuwe huurder van uw woning of vastgoed om woonfraude tegen te gaan maar ook om na te gaan of die businesspartner wel te vertrouwen is en financieel draagvlak kan bieden is alvorens u een contract of samenwerking met elkaar aan gaat.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Een door Rebuss Bedrijfsrecherche uitgevoerde screening kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen.

 

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss Bedrijfsrecherche. Of bel direct voor een afspraak met telefoonnummer: 06-18810466

 

Gratis intake Informatie aanvragen