Woonfraude


Wat is woonfraude

Onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, verloedering van lege woningen, drugspanden, overlast en kraaksituaties! Allemaal vormen van woonfraude die een negatief effect hebben woongenot of op uw rechten en plichten als verhuurder van een woning of bedrijfspand.

Woonfraudeurs overtreden de regels van de huurovereenkomst en en maken misbruik van het gehuurde object. Hierdoor wordt er met regelmaat onterecht huursubsidie ontvangen door de huurder. Met gevolg erg lange wachttijden voor huurders van huurwoningen.

Woonfraude heeft een negatieve invloed op de verhuur van uw object(en). Een onderzoek onderbouwd met feiten kan de oplossing bieden om van die ene huurder af te komen of om/misbruik ervan aan e tonen.

Rebuss Bedrijfsrecherche Privé-detectives en Juridisch adviseurs is gecertificeerd en heeft een vergunning van Justitie en Politie. Ook hebben wij meer dat 15 jaar ervaring bij het opsporen en vastleggen van woonfraude. Wij kunnen u op kundige wijze helpen met een objectief, goed onderbouwd onderzoek welke te gebruiken ons bij een eventuele gang naar de rechter.

Waarom een onderzoek laten uitvoeren

De huurder van een woning komt de regels van zijn huurovereenkomst niet na. Dit kan leiden tot onnodige kosten en fraude situaties. Enkele voorbeelden waarbij sprake van woonfraude kan zijn:

  • Onderhuur
  • Kamerverhuur
  • Oververbewoning
  • Bedrijfsruimte
  • Hoofdverblijf elders
  • Hennepteelt
  • Prostitutie
  • Handel
  • Kraak
  • Overlast

Bent u huurder van een object en heeft u overlast of vermoeden van oneigenlijk gebruik van een huurobject? U kunt anoniem uw vermoedens melden bij Rebuss Bedrijfsrecherche. Indien u hinder ondervindt van woonfraude dan kan Rebuss Bedrijfsrecherche u helpen gerichte stappen te nemen.

Kortom, Rebuss Bedrijfsrecherche kan u verder helpen bij de uitvoering van een onderzoek.

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen