Woonfraude


Wat is woonfraude

Onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, verloedering van lege woningen, drugspanden, hennepteelt, overlast en kraaksituaties…! Allemaal vormen van woonfraude die een negatief effect hebben uw woongenot. Woonfraudeurs overtreden de regels van de huurovereenkomst en belemmeren daardoor een rechtvaardige woonruimteverdeling. Met als gevolg klachten van burgers, omdat er vaak lange wachttijden voor huurwoningen zijn. Woonfraude tast bovendien de leefbaarheid aan: vervuiling, gebrek aan onderhoud en schoonmaak, overlast, leegstand en illegale praktijken zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het woongenot. Bovendien worden er personen slachtoffer van misleidend gedrag, woekerhuren, oplichting en ongewenste beloftes. Dit alles heeft een negatieve invloed op zaken als woonkwaliteit, leefbaarheid, veiligheid, waardebepalingen van koopwoningen alsmede gebiedsontwikkelingen.

Waarom een onderzoek woonfraude laten uitvoeren

De huurder van een woning komt de regels van zijn huurovereenkomst niet na. Enkele voorbeelden:

  • Onderhuur: de woning wordt onderverhuurd aan familieleden of andere bewoners;
  • Kamerverhuur: er worden kamers verhuurd aan ander bewoners
  • Oververbewoning: er wonen te veel onbekende personen in een te klein huis
  • Bedrijfsruimte: de woning wordt alleen gebuikt als bedrijf of winkelruimte
  • Hoofdverblijf elders: de woning wordt door niemand bewoond en is leeg
  • Hennepteelt: in de woning is een kwekerij, stekkerij of drogerij gevestigd
  • Prostitutie: de bewoner of huurder verricht seksuele bedrijvigheid in de woning
  • Drugs: er wordt drugs verhandeld of in grote mate gebruikt door personen
  • Kraak: de woning is gekraakt, u bent bang voor kraak of er wordt gekraakt
  • Overlast: de woonfraude geeft overlast. U voelt zich onveilig.

U kunt uw vermoedens melden bij Rebuss. Indien u hinder ondervindt van woonfraude dan kan Rebuss Recherche u helpen gerichte stappen te ondernemen. Rebuss recherche is bekend met het juridische bestek en kent de mazen in de wet. Daarnaast biedt Rebuss Recherche de gewenste prijs/kwaliteit verhouding op het gebied van onderzoek en rapportage. Kortom, een door Rebuss recherche uitgevoerd onderzoek kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen.

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen