Screening


Wat is een screening

Steeds vaker zijn er berichten in de media van (seksuele)intimidatie,(machts)misbruik, diefstal en disfunctioneren. De tijden zijn veranderd. Tijd voor actie en verandering op de werkvloer.

Rebuss Bedrijfsrecherche is voorstander van het screenen van personeel of opdrachtgevers alvorens zij bij een werkgever in dienst treden of op projectbasis starten dan wel een samenwerking aangaan.

De meeste bedrijven vragen een VOG (verklaring omtrent gedrag) echter is het de vraag of dit nog volstaat in deze tijd.

Rebuss Bedrijfsrecherche is van mening dat dit niet voldoende is maar wat kunt u als werkgever of opdrachtgever van een tijdelijke project nog meer doen aan de voorkant?

Naar de aanvraag van een VOG heeft u natuurlijk zelf altijd

Een dergelijk onderzoek naar iemands verleden of de financiële status van een bedrijf of opdrachtgever kan onderdeel zijn van een sollicitatie of samenwerkingsprocedure, maar het wordt ook toegepast op potentiële huurders of op andere bedrijven waar men zaken mee wenst te doen.

De inhoud en het doel van het onderzoek zal afhankelijk zijn van de werkgever, de werkomgeving en de functie. Maar ook van het te verhuren object of het soort bedrijf waar men een partnerschap mee aan wil gaan.

Voorbeelden van te onderzoeken antecedenten zijn de kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf, de omstandigheden van gezin of familie en het arbeidsverleden. De te onderzoeken antecedenten kunnen afgestemd worden met de wensen van de opdrachtgever.

Met behulp van een screening uitgevoerd door Rebuss Bedrijfsrecherche kunnen problemen en risico’s in kaart worden gebracht.

Een pre-employment onderzoek is een onderzoek dat zich richt op de juistheid van gegevens welke door een sollicitant zelf naar voren zijn gebracht. Een pre-employment onderzoek is beperkter dan een screening.

Veelal zal het neerkomen op een controle van het curriculum vitae van een sollicitant en een controle op het arbeidsverleden en de behaalde diploma’s.

Op basis van de door Rebuss Bedrijfsrecherche getoetste informatie kan besloten worden een nieuwe medewerker in dienst te nemen.

Waarom een screening laten uitvoeren

Het goed nalopen van een cv van een sollicitant loont de moeite. Immers, wie liegt op zijn cv, doet dat wellicht ook tegen zijn baas, collega`s en/of klanten.

Vertrouwen is tegenwoordig de belangrijkste pijler van een arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn uitzonderingen op. Een kantonrechter zal niet direct de werkgever in het gelijk stellen wanneer het bijvoorbeeld gaat om een goed functionerende werknemer die zonder te liegen de baan nooit zou hebben gekregen.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

Rebuss Bedrijfsrecherche gelooft in het doen van een screening of pre-employmentonderzoek op voorhand.

Wilt u meer weten over de aantrekkelijke regeling voor screening van personeel? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen