Pre employment


Wat is een pre-employment onderzoek

Een pre-employment onderzoek is een onderzoek dat zich richt op de juistheid van gegevens welke door een sollicitant zelf naar voren zijn gebracht. Een pre-employment onderzoek is beperkter dan een antecedentenonderzoek.

Veelal zal het neerkomen op een controle van het curriculum vitae van een sollicitant. Te denken valt aan het controleren van personalia, diploma’s en cijferlijsten, het arbeidsverleden, persoonlijke lidmaatschappen, nevenfuncties en aanwezigheid van een concurrentiebeding.

Op basis van de door Rebuss getoetste informatie kan besloten worden een nieuwe medewerker in dienst te nemen.

Waarom een pre-employment onderzoek laten uitvoeren

Bij een pre-employmentonderzoek wordt uitgezocht in hoeverre de (toekomstige) werknemer, huurder of business partner beschikt over de gestelde kwalificaties, financiële middelen of andere vereisten.

Het goed nalopen van een cv van een sollicitant loont de moeite. Op internet zijn onderzoeken te vinden (o.a. op www.profnews.nlen www.eenstreepjevoor.nl) waaruit blijkt dat bedoeld of onbedoeld 20 tot 40 {d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c} van de cv`s onjuistheden bevat. Dit kan een vergissing zijn, maar ook een overdrijving of zelfs een grove leugen. Een goede verificatie vooraf kan kostbare vertrekregelingen of imagoschade voorkomen. Immers, wie liegt op zijn cv, doet dat wellicht ook tegen zijn baas, collega`s en/of klanten.

Vooral buitenlandse bedrijven laten momenteel cv`s controleren. In de VS is het zelfs wettelijk verplicht. Een werkgever heeft in Nederland geen ‘zoekplicht’. Wel kan hem nalatigheid verweten worden als hij niets heeft nagetrokken. Een werkgever die zijn leugenachtige werknemer ontslaat, staat betrekkelijk sterk. Vertrouwen is immers de belangrijkste pijler van een arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn uitzonderingen op. Een kantonrechter zal niet direct de werkgever in het gelijk stellen wanneer het bijvoorbeeld gaat om een goed functionerende werknemer die zonder te liegen de baan nooit zou hebben gekregen.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Een door Rebuss uitgevoerd onderzoek kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen.

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen