Antecedenten


Wat is een antecedentenonderzoek

Steeds vaker berichten van misbruik, diefstal, disfunctioneren terwijl het CV gelikt lijkt. De media heeft het steeds vaker over schrijnende gevallen! In oktober is het eerste onderzoek met harde cijfers in het nieuws geweest. Tijd voor actie, vindt Rebuss. Daarom is Rebuss is al enkele jaren actief in het screenen van personeel en met name met onze campagne in de zorg, genaamd “zorgzaam Screenen”.

Een antecedentenonderzoek is een onderzoek naar incidenten uit het verleden.

Een dergelijk onderzoek naar iemands verleden kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure, maar het wordt ook toegepast op potentiële huurders of op andere bedrijven waar men zaken mee wenst te doen.

Bij overheidsorganen, politie en rechtspraak is het al zeer gebruikelijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de antecedenten van een sollicitant alvorens een dienstverband met hem of haar aan te gaan.

De inhoud en het doel van het onderzoek zal afhankelijk zijn van de werkgever, de werkomgeving, de functie, maar ook van het te verhuren object of het soort bedrijf waar men een partnerschap mee aan wil gaan.

Voorbeelden van te onderzoeken antecedenten zijn de kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf, een strafrechtelijk verleden, omstandigheden van gezin of familie en het arbeidsverleden. De te onderzoeken antecedenten kunnen afgestemd worden met de wensen van de opdrachtgever.

Met behulp van een antecedentenonderzoek uitgevoerd door Rebuss kunnen problemen en risico’s in kaart gebracht en voorkomen worden.

Een pre-employment onderzoek is een onderzoek dat zich richt op de juistheid van gegevens welke door een sollicitant zelf naar voren zijn gebracht. Een pre-employment onderzoek is beperkter dan een antecedentenonderzoek.

Veelal zal het neerkomen op een controle van het curriculum vitae van een sollicitant. Te denken valt aan het controleren van personalia, diploma’s en cijferlijsten, het arbeidsverleden, persoonlijke lidmaatschappen, nevenfuncties en aanwezigheid van een concurrentiebeding.

Op basis van de door Rebuss getoetste informatie kan besloten worden een nieuwe medewerker in dienst te nemen.

Waarom een screening laten uitvoeren

Het goed nalopen van een cv van een sollicitant loont de moeite. Op internet zijn onderzoeken te vinden (o.a. op www.profnews.nlen www.eenstreepjevoor.nl) waaruit blijkt dat bedoeld of onbedoeld 20 tot 40 {d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c} van de cv`s onjuistheden bevat. Dit kan een vergissing zijn, maar ook een overdrijving of zelfs een grove leugen. Een goede verificatie vooraf kan kostbare vertrekregelingen of imagoschade voorkomen. Immers, wie liegt op zijn cv, doet dat wellicht ook tegen zijn baas, collega`s en/of klanten.

Vooral buitenlandse bedrijven laten momenteel cv`s controleren. In de VS is het zelfs wettelijk verplicht. Een werkgever heeft in Nederland geen ‘zoekplicht’. Wel kan hem nalatigheid verweten worden als hij niets heeft nagetrokken. Een werkgever die zijn leugenachtige werknemer ontslaat, staat betrekkelijk sterk. Vertrouwen is immers de belangrijkste pijler van een arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn uitzonderingen op. Een kantonrechter zal niet direct de werkgever in het gelijk stellen wanneer het bijvoorbeeld gaat om een goed functionerende werknemer die zonder te liegen de baan nooit zou hebben gekregen.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Een door Rebuss uitgevoerd onderzoek kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen.

Rebuss gelooft in het doen van een CV-check op voorhand. Daarom heeft Rebuss een aantrekkelijke regeling voor het screenen van personeel.

Wilt u meer weten over de aantrekkelijke regeling voor screening van personeel? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen