Verzekeringsfraude


Wat is een onderzoek naar verzekeringsfraude

Bij verzekeringsfraude tracht een verzekerde een verzekeringsmaatschappij onder valse voorwendsels tot uitkering te doen overgaan of een verzekering onder valse voorwendsels aan te vragen. Het plegen van verzekeringsfraude geeft voor de consument en verzekeringsbranche ernstige problemen. Fraude ondermijnt het vertrouwen in de samenleving en het verhoogt onnodig de verzekeringspremies die worden berekend aan de goedwillige consument. Dat vinden verzekeraars maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarnaast gaat het plegen van fraude ten koste van het imago, de integriteit en het rendement van de verzekeringsbranche.

Bij consumentenfraude gaat het om:

  • Majoreren: het met opzet meer schade claimen dan daadwerkelijk is geleden. Of bijinschrijving op een kapitaaluitgifte, waarvoor blijkbaar veel animo bestaat, voor een groter bedrag intekenen dan men wenst te ontvangen, omdat de kans bestaat dat slechts een gedeelte wordt toegewezen.
  • Fingeren: het doen alsof er schade is voor gevallen die onder de dekking vallen. Het simuleren van een situatie, schade, of diefstal.
  • Ensceneren: het opzettelijk veroorzaken van schade voor het krijgen van een uitkering.
  • Niet voldoen aan de mededelingsplicht: het aanvragen en/of sluiten van een verzekering op grond van het opzettelijk verstrekken van niet juiste informatie.

Waarom een onderzoek naar verzekeringsfraude laten uitvoeren

Rebuss recherche is bekend met het juridische bestek en kent de mazen in de wet. Daarnaast biedt Rebuss Recherche de gewenste prijs/kwaliteit verhouding op het gebied van onderzoek en rapportage. Kortom, een door Rebuss bedrijfsrecherche uitgevoerd onderzoek kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen.

 

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen