Wat is een vermist persoon


Jaarlijks verdwijnen mensen uit hun dagelijkse omgeving of tijdens vakanties en buitenlandse reizen. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Landelijk bureau vermiste personen van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD/NRI) blijkt dat de politie per jaar meer dan 16.000 meldingen van vermiste personen ontvangt.

Een vermist persoon is ieder persoon:

  • die tegen redelijke verwachting in afwezig is uit de voor die persoon gebruikelijke of veilig geachte omgeving
  • van wie de verblijfplaats onbekend is
  • in wiens belang het geacht kan worden dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.

Waarom een onderzoek naar een vermist persoon laten uitvoeren

U bent iemand kwijt of u wilt een bloedverwant terug vinden? Rebuss recherche zal naar aanleiding van uw verhaal een inschatting maken van de vermoedelijke aard en ernst van de vermissing. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de ernst van de vermissing zal Rebuss recherche veel vragen stellen, soms ook van zeer persoonlijke aard. Het is belangrijk dat u daarbij behulpzaam bent door zoveel mogelijk informatie te verstrekken.

Rebuss recherche  moet haar werk uitvoeren binnen de door de wet gestelde grenzen, de privacygedragscode (WPB). Het is nergens wettelijk voorgeschreven dat een volwassen persoon verplicht is anderen op de hoogte te houden van zijn of haar verblijfplaats. Een volwassen persoon heeft dus het recht weg te gaan zonder anderen hierover te informeren. Rebuss recherche kan iemand terug vinden maar een onderzochte persoon wil misschien niet gevonden worden. Rebuss recherche moet dit respecteren en zal de gevonden informatie dan niet verstrekken aan de opdrachtgever. Deze informatie moet in acht genomen alvorens u een onderzoek laat uitvoeren door Rebuss recherche.

Rebuss Recherche de gewenste prijs/kwaliteit verhouding op het gebied van onderzoek en rapportage.

Bent u op zoek naar een vermist persoon, of adoptieouder? Neem dan contact op met Rebuss Recherche detective bureau te Zeist.

Gratis intake Informatie aanvragen