Uitkeringsfraude


Wat is uitkeringsfraude

Er zijn vier soorten uitkeringsfraude te benoemen;

  • Identiteitsfraude: Iemand doet zich met behulp van een vals identiteitsbewijs als iemand anders voor. Dit kan uiteraard bij alle uitkeringen voorkomen.
  • Inkomstenfraude: Iemand geeft inkomsten niet op. Dit geldt voor alle uitkeringen. Bij de AOW is alleen sprake van inkomensfraude als het eigen inkomen van een jongere partner van een AOW-trekker niet wordt opgegeven, bij de AKW betreft het de eigen inkomen van kinderen.
  • Vermogensfraude: Alleen het recht op bijstand is afhankelijk van het vermogen.
  • Leefvormfraude: Bij bijstand, Anw en AOW is hiervan sprake als iemand een gezamenlijke huishouding met een partner voert zonder dat te melden. De AKW kan geclaimd worden voor kinderen die iemand niet onderhoudt of die zelfs niet eens bestaan.

Waarom een onderzoek naar uitkeringsfraude laten uitvoeren

De overheid heeft vaak te maken met uitkeringsfraude. Ten onrechte ontvangen heel veel mensen een uitkering en deze vorm van fraude kost jaarlijks in de regio Utrecht al 8 miljoen euro volgens het Openbaar Ministerie. Landelijk ligt dit bedrag op 190 miljoen euro! Reden genoeg om actie te ondernemen. Steeds vaker komt uitkeringsfraude in het nieuws en zijn gemeenten actiever om deze soort van fraude op te sporen. Rebuss recherche helpt de gemeenten graag deze vorm van fraude op te sporen en uit te bannen.

Aan de hand van een intake gesprek kunnen de onderzoeksmogelijkheden worden besproken en door ons een vrijblijvend plan van aanpak met offerte worden opgesteld. Veelal betreft het onderzoek naar uitkeringsfraude:

  • Het volgen / observeren van personen
  • Het doen van buurtonderzoek
  • Digitaal onderzoek/achtergrondonderzoek

Door het doen van deze onderzoeken kan eventuele uitkeringsfraude worden aangetoond. Rebuss Recherche houdt u tijdens het onderzoek op de hoogte over de voortgang.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Een door Rebuss uitgevoerd onderzoek kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen.

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op met Rebuss bedrijfsrecherche.

Gratis intake Informatie aanvragen