Wat is afpersing/chantage


Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging.

Het betreft hier overhandigen van gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, kwijtingen, ofwel de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt . In het dagelijkse spraakgebruik wordt afpersing vaak als synoniem voor chantage gebruikt. Het onwettig afdwingen van iets door bedreiging met openbaarmaking van ware of verzonnen feiten die de goede naam schade kunnen doen, in juridische zin (voor het Nederlandse Strafrecht) valt dit echter onder het delict afdreiging.

Waarom een onderzoek naar afpersing/chantage laten uitvoeren

Afpersing of chantage kan een levensbeheersende situatie zijn en in vele gevallen zelfs beangstigend. In een dergelijke situatie kan het een hele stap zijn om naar de Politie te gaan. Wat gebeurt er met de informatie, word ik wel geholpen? Zorgt dit niet voor imagoschade, gevoelens van schaamte of onmacht? Een vertrouwenspersoon van Rebuss recherche kan een goede begeleiding geven en dat is dan een prettig begin van het oplossen van iets wat niet onderschat moet worden. Uw situatie is bij Rebuss recherche veilig. Eveneens kan Rebuss Recherche u begeleiden bij het maken van een dossier en rapportage, wat u kant en klaar bij uw aangifte in kunt dienen. Op deze manier kan de Politie direct actie ondernemen.

In de privésfeer kan een bedreiging in de vorm van afpersing en chantage het leven gaan beheersen. Ook in deze situatie is Rebuss recherche uw vertrouwenspersoon en zal  Rebuss recherche u begeleiden in deze beangstigende, of gevoelige periode. Bij Rebuss recherche werken vrouwen die bepaalde situaties beter kunnen begrijpen dan de mannelijke collega’s. Reden te meer om uw problemen bij ons onder te brengen.

Rebuss Recherche de gewenste prijs/kwaliteit verhouding op het gebied van onderzoek en rapportage.

Heeft u last van bedreigingen? Neem dan contact op met Rebuss Recherche.

Gratis intake Informatie aanvragen