Wat is intimidatie

Intimidatie betekent niets meer dan iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Dit gebeurt d.m.v. machtsmisbruik.  Intimidatie (verbaal, fysiek en seksueel) kan in de vorm van pesten, ongewenste intimiteit, druk uitoefenen of bijvoorbeeld agressief tot uitvoering komen. Soms werkt de medewerker ergens al jaren en is het ‘gewoon’ geworden of betreft het een persoon met een beslissingsbevoegde functie en kan deze persoon zijn of haar macht inzetten. Maar soms is het ook personeel onderling die elkaar het leven zuur maken. Denk aan pesten en stelselmatig treiteren, seksueel getinte opmerkingen of ongewenste aanraking. Allemaal ‘grensoverschrijdend’. Maar waar ligt de grens? Hoe ver kan het gaan, is het wel grensoverschrijdend of is er sprake van ‘amicaal’ gedrag.

Slachtoffer van (seksuele) intimidatie?

Voor slachtoffers kan intimidatie als grensoverschrijdend overkomen en een ingrijpende gebeurtenis zijn welke gevolgen kan hebben voor de uitvoering het werk maar ook op het persoonlijk functioneren. Steeds meer slachtoffers durven hiervan melding te maken. Echter bestaat er nog steeds een angst voor vervolg om daadwerkelijk de stap te zetten om een melden te maken.

Klik hier om uw melding (anoniem) te doen:

Wij behandelen uw melding in vertrouwen en kunnen contact opnemen met de werkgever, leidinggevende of de vertrouwenspersoon voor een vrijblijvend adviesgesprek. Dit geeft geen garantie tot de oplossing maar geeft een opening om de melding objectief door de werkgever te kunnen laten oppakken. Daarbij is een inschatting van de feiten en omstandigheden de basis voor een mogelijk vervolg.

Werkgever of leidinggevende

De werkgever weet en vel gevallen niet wat er speelt en kan dan ook niet handelen als er geen aanleiding voor is. Op het moment dat dit wel gebeurd dan zijn er direct zaken die gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als;

  1. Wanneer er echt sprake van intimidatie is (in welke vorm dan ook)?
  2. Zal de melding tot een oplossing leiden?
  3. Wat voor (imago) schade loopt het bedrijf en de medewerker hiermee op?
  4. Hoe kan ik het in de toekomst voorkomen en mijn medewerkers beschermen?
  5. Wanneer is die collega, baas of opdrachtgever niet gewoon meer vriendelijk of amicaal.
  6. Zijn er meer werknemers waarbij de grens is overschreden?
  7. Welke stappen moet ik nu intern nemen om een meldpunt te maken.
  8. Hoe pak ik zoiets aan?
  9. Ga ik intern zelf de vraag stellen of maak ik daarmee slapende honden wakker?

Dit zijn vragen welke Rebuss Bedrijfsrecherche voor u kan oppakken en daarmee ook kan zorgen voor een gedegen, met feiten en omstandigheden onderbouwd, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Met de gevoeligheid van dit soort zaken een must alvorens u aan een onderzoek begint.

Integriteitsonderzoek

Wilt u vrijblijvend een adviesgesprek aan vragen met Rebuss Bedrijfsrecherche om uw kwestie voor te leggen? Dit kan door op de contactbutton te klikken, of bel direct om een vrijblijvende afspraak in te plannen op ons telefoonnummer:  06-18810466

Wij gaan integer om met de gevoeligheid van de verstrekte gegevens. Wij helpen u bij het doorlopen van een zorgvuldig integriteitsonderzoek waarbij alle relevante feiten en omstandigheden meegenomen worden om zo tot de kern te komen.Rebuss Bedrijfsrecherche heeft in het verleden ondermeer integriteitsonderzoek uitgevoerd binnen de zorg, overheid en semi-overheid en het bedrijfsleven en kan u verder helpen met de uitvoering van onderzoek of het vinden van een gespecialiseerde advocaat.