Onrechtmatig ziekteverzuim


Een medewerker heeft zich ziekgemeld. U heeft zelf het vermoeden dat de medeweker niet ziek is of ontvangt signalen dat dit niet het geval is. In dat geval kunt u ervoor kiezen een onderzoek uit te laten voeren naar onrechtmatig ziekteverzuim.

Een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim houdt onder meer in het zoeken naar misbruik van tijd. Uw tijd! In de praktijk blijkt dat de zieke medewerker vaak werkt bij een concurrent, aan het klussen is of bezig is met de opstart van een eigen bedrijf. Een dergelijke medewerker kost onnodig veel geld. Onrechtmatig ziekteverzuim kost het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen! De salarisbetaling gaat namelijk door, terwijl dit niet geldt voor de werkzaamheden. Een ondernemer kan dit opvangen door tijdelijk iemand anders aan te nemen voor de functie. Deze persoon dient ingewerkt te worden, wat extra werk en tevens werkdruk veroorzaakt. Reden genoeg dus om een onderzoek door Rebuss recherche in te stellen.

Heeft u het gevoel dat er verschillen in de kas zijn, of dat uw werknemers vaker ziek dan, dat de werkelijkheid voordoet? Dan kan er sprake zijn van bedrijfsdiefstal of ziekteverzuim. Een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim van Rebuss zorgt voor een beter beeld en antwoorden op uw vragen.

 

Waarom een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim uitvoeren

Vaak zijn er signalen die wijzen op onterecht ziekteverzuim. Een collega ziet hem of haar gedurende het ziekteverlof “andere” dingen doen. Ook als u er tegen bent verzekerd. Soms is de verzekeringsmaatschappij namelijk bereid de kosten voor onderzoek (gedeeltelijk) te vergoeden. Uw eerste winst is dan al behaald. Het signaal dat u er mee afgeeft aan andere medewerkers is duidelijk. Na het vaststellen van het onrechtmatig ziekteverzuim wordt aan u een strategisch advies gegeven. De vervolgstappen zijn vaak een confronterend gesprek met de medewerker en ontslag (op staande voet of met een vaststellingsovereenkomst).

Mocht u uw twijfels hebben bij uw werknemers en wilt u zeker weten of hier sprake is van bedrijfsfraude? Schakel de rechercheurs van Rebuss in en zij voeren een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim voor u uit. Rebuss staat voor Recherchebureau Smits & Schmidt. Een naam die veel betekent. Het staat voor de oplossing voor fraude en vermissing binnen uw bedrijfsituatie. Bij Rebuss bent u zeker van een expert op gebied van opsporing van informatie.

 

Voordelen van een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim bij Rebuss

Rebuss is door een door de Justitie en Politie gecertificeerd recherchebureau dat ervoor zorgt dat uw vragen beantwoord worden bij een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim. Onderstaand ziet u nog meer voordelen van een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim door Rebuss:

 

  • Duidelijk en helder
  • Juridisch onderbouwde rapportages
  • Doeltreffende resultaten
  • Beschikken over de verplichte vergunningen en legitimaties
  • Specialistische rechercheurs

 

Rebuss werkt enkel met rechercheurs die competent en betrouwbaar zijn en beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn voor een onderzoek, bijvoorbeeld forensische rechercheurs, digitaal rechercheurs, installatie bij plaatsing van camera’s en dergelijke. Bij ons staat de bescherming van uw privacybelangen voorop. Bovendien gaan we integer om met uw bedrijfsinformatie. In het kader van imagoschade is dit zeer wenselijk.

 

Het onderzoek

Tijdens een eerste gesprek brengen we graag in kaart wat uw vermoedens zijn. Vervolgens toetsen wij uw verzoek voor een onderzoek op basis van onze gedragscode. Dit is belangrijk om eventuele gerechtelijke procedures op te starten. We noemen dit ook wel gerechtvaardigd belang. Indien er voldoende aanleiding is om te veronderstellen dat uw vermoedens kloppen, dan stellen wij een onderzoek in. Het onderzoek duurt in de meeste gevallen een aantal dagen. Hierbij wordt de betreffende persoon geobserveerd. Waarnemingen vullen we eventueel aan met foto’s of video. De bevindingen presenteren wij aan de betreffende arts. Deze kan de gedragingen beoordelen en beslissen of dit in strijd is met de klachten die door de medewerker zijn opgegeven.

 

Ja, ik wil een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim!

Door het dynamisch observeren van uw medewerker kan Rebuss Recherche zorgen voor meer inzicht in een dergelijke situatie zonder dat dit invloed heeft op uw organisatie of uw klanten. Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Een door Rebuss uitgevoerd onderzoek kan de opdrachtgever kosten en een gang naar de rechter besparen. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op en ontvang gratis en vrijblijvend advies.

 

Gratis intake Informatie aanvragen