Mystery shopper

Een Mysteryshopper is een onderzoeker welke wordt ingehuurd om een aankoop in een winkel of restaurant of bij een andere dienstverlener te doen en zijn ervaringen en bevindingen te rapporteren. Er wordt op steeds grotere schaal van deze vorm van onderzoek gebruikgemaakt om de dienstverlening en de klantervaringen van een organisatie te kunnen verbeteren.

Om een zo realistisch mogelijke ervaring te krijgen wordt het personeel van de te onderzoeken organisatie vooraf niet of niet specifiek van de komst van een mysteryshopper op de hoogte gebracht. De mysteryshopper presenteert zichzelf vervolgens als een gewone klant en onderzoekt objectief de organisatie.

 

Wat kan een mysteryshopper betekenen

Voorbeelden van aspecten waarop gelet kan worden, zijn de beleefdheid van het personeel, de netheid van de winkel, wachttijden, het offertetraject, de hulpvaardigheid en de deskundigheid van het bedienend personeel.  Het doel van het onderzoek is om deze punten te verbeteren. Maar een mysteryshopper kan ook ingezet worden bij de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen. In tweede instantie wordt mysteryshopping ook gebruikt als een onderzoeksmethode om te peilen naar discriminerende gedragingen op de huurmarkt en bij de werving en selectie van personeel.

Er wordt soms een kritische noot geplaatst bij de ethiek van het mysteryshoppen. Personeel wordt zonder het te weten geobserveerd en heeft vaak geen mogelijkheden zich te verdedigen tegen eventuele onwelgevallige uitkomsten. Ook kan het door sommige personeelsleden als een motie van wantrouwen van het (centrale) management gezien worden. Rebuss houdt zich aan de privacygedragscode (AVG) en weet wat de mogelijkheden zijn als het gaat om privacy gerelateerde onderzoeken. Rebuss is immers een door Jusititie en Politie geaccrediteerd bedrijf.

 

Maatwerk voor de inzet van een mysteryshopper

Bij mistery shopping is maatwerk altijd aan de orde. Iedere organisatie is anders en heeft een eigen behoefte als het gaat om professionalisering en kwaliteitsdoeleinden. Dat maakt dat we graag altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek op de locatie voeren om gericht mee te denken en het onderzoeksdoel zo helder mogelijk te maken. Rebuss is als onderzoeksbureau erkend door Justitie en Politie en voert reeds meer dan 15 jaar onderzoek uit. Of het nu gaat om bedrijfsfraude, waarheidsvinding is het doel van ieder onderzoek bij Rebuss.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen of direct contact met een onderzoeker? Bel dan met ons bereikbare telefoonnummer: 06-18810466

 

Gratis intake Informatie aanvragen