Hoe werkt een privedetective?

Eerst even dit
Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Daarom heeft Recherchebureau Rebuss altijd eerst een gratis intakegesprek met u.

Elke onderzoeksopdracht dat recherchebureau Rebuss doet is uniek. Toch bestaat ieder onderzoek uit noodzakelijke stappen. De gedachte erachter is simpel: het is effectief. Recherchebureau Rebuss wil tenslotte een zaak zo snel en professioneel mogelijk oplossen.

  1. Intakegesprek (op een door u gewenste locatie plaatsvinden)
  2. Technisch en tactisch onderzoek
  3. Vastleggen van de feiten
  4. Evalatie
  5. Rapportage

Onderzoek op maat
De opdracht bepaalt welke opsporingstechnieken en welke forensische middelen we gebruiken. Door de juiste combinatie van deze middelen komen we het snelst tot het beste onderzoeksresultaat. Daarbij verliezen wij nooit uw persoonlijke wensen en het doel van de opdracht uit het oog en werken indien aanwezig, met de behandelend advocaat samen.

In het onderzoek kan Rebuss recherche tegen vraagstukken aanlopen waar professionals van een bepaald vakgebied meer kennis van hebben. Te denken valt aan een fiscalist, ICT-specialist of DNA-onderzoeker. Rebuss Recherche heeft in de afgelopen jaren een netwerk van specialisten om zich heen verzameld. U kunt erop vertrouwen dat wanneer uw zaak hierom vraagt, Rebuss Recherche gebruik zal maken van deze experts.

Uw informatie in vertrouwde handen
Bij de onderzoeken van Recherchebureau Rebuss komen wij geregeld vertrouwelijke informatie tegen. Het is voor Recherchebureau Rebuss vanzelfsprekend dat er discreet omgegaan wordt met deze informatie. Alle persoonlijke en bedrijfsgevoelige gegevens bewaart en beschermt Recherchebureau Rebuss volgens de eisen van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Eveneens zal Recherchebureau Rebuss zich te allen tijde houden aan de privacy gedragscode. Deze gedragscode is door de VPB (de branchevereniging voor recherchebureaus) opgesteld en goedgekeurd door Justitie en het CBP.

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Rebuss van toepassing. U kunt ze hier lezen, maar wij sturen ze u ook graag toe.

Uw situatie vrijblijvend voorleggen en kennismaken? Neem contact op met de adviseurs van Rebuss Recherche in Zeist, Utrecht